Opinia z poradni a matura
  • Testy
  • 27 czerwca 2022 21:52

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa powyżej, przedkłada się wraz z deklaracją.. Opinia wydana po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej zachowuje swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych.Dostosowania egzaminu dokonuje szkoła na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno -pedagogicznej, a także zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.. Przegląd temató…

Regulamin | Kontakt