Dopasuj wyrazy do ich definicji następnie uzupełnij przykładowe zdania

Pobierz

Zabrały ze sobą żółwia Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród drzew.. Określ, do których mitów nawiązują podane słowa (ćw.. Przeczytaj wyrazy w każdej grupie i wykreśl jeden wyraz, który nie pasuje.. 1. n r i o 2. c z d a 3. t y j e 3 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 3 3 to przekazywane z pokolenia na pokolenie obyczaje, zasady postępowania, poglądy.. B/67- uzupełnij wyrazy, pierwsza litera wyrazu jest podana.a) Piotr wyjechał służbowo do Opola i Wrocławia.. Wpisz je w liniach obok.. Zapisz same odpowiedzi.. Cyfra podana wF nawiasie sugeruje liczbę pasujących wyrażeń do wstawienia.. VIIIb Temat: Self check - powtórzenie wiadomości z rozdziału 8 str 102 zad.. -z podrzędnym okolicznikowym czasu Nie widuję ich, …………………….się przeprowadziłem.. Zadanie 1 Uzupełnij każde zdanie podkreślonymi wyrażeniami z dialogu w zadaniu 1.. Iwona.. Kasia i Asia … mamie, że będą się … bawiły i nie pójdą nad … .Rozszyfruj zakodowane wyrazy i uzupełnij nimi zdanie.. 1.dopasuj wyrazy do ich definicji.następnie uzupełnij przykładowe zdania 2.uzupełnij tekst o brytyjskich szkołach właśćiwymi wyrazami 3.uzupełnij dialog wyrazami z ramki załączniki (ps.jak nie widać lepiej tych zdjęć , to weżcie je zapiszcie i potem je otwórzcie i będzie ok) search.. Polub to zadanie.. Przeczytaj wyrazy z ramki, odnajdź je w tekście, a następnie dopasuj je do ich definicji..

Dopasuj wyrazy do ich definicji: Zadanie 3.

Ułożyć zdania z can/can't ( V - umie, X - nie umie).. a)Kasia i Asia przyrzekły mamie, że będą się grzecznie bawiły i nie pójdą nad rzekę.. SLOWNICTWO D Opiszcie w parach ilustracje i odpowiedzcie na ponižsze pytania.. 2 dopasuj zdania do obrazków i zdecyduj, czy pogrubiony wyraz jest czasownikiem V, czy rzeczownikiem N zad.. Pamiętaj, że jeśli jedną rzecz umie, a drugiej nie umie, to należy użyć słówka but = ale.2 I. Uzupełnij poprawną formę czasowników w nawiasach w czasie present simple lub present continuous.. -str.95 zad.6 - Wybierz niepasujący wyraz w zdaniu.. 3 przetłumacz zdania na angielski, wykorzystaj wyrazy z ramki (skorzystaj ze str 99)každym zdaniu zakrešl wtašciwy wyraz.. Hasła do-str.94 zad.5 - Dopasuj wyrazy/wyrażenia z ramki do podanych problemów ze zdrowiem w zdaniach.. Czy pan Szymon będzie malował obraz?. Sabina Cyrklaff nauczyciel kształcenia zintegrowanego Karta pracy nr 1 1.. Może wykonać również rysunek, który pomoże mu zapamiętać trudny wyraz.. Praca spoteczna Dobierz wyróžnione wyrazy do ich znaczeó.. Leczenie5.. c) Od wczoraj proszę cię o naprawienie kranu.. Zdanie pytające: .. Nastepnie dopasuj poniŽsze wypowiedzi do nazw chorób z éw.. Wzorując się na gotowym pierwszym przykładzie, utwórz z podanych wyrazów pytania w czasie przyszłym Future Simple..

Dopasuj do siebie wyrazy, tak by powstały wyrażenia.

Następnie uzupełnij brakujące litery w pozostałych wyrazach i zwrotach z każdej kategorii.. Nie zmieniaj ich kolejności.. 1 uzupełnij zdania wyrazami z ramki (skorzystaj z raki str 92) zad.. Zestawienia dwuwyrazowe - [ś, ź].. Podręcznik, ćw.. d) Zawsze dzwonił na święta lub wysyłał kartkę.. -z podrzędnym okolicznikowym przyczyny ….A/67- wybierz właściwą opcję do uzupełnienia zdania.. stan / alodium / hołd lenny / komendacja / renta feudalna / system poddańczy / immunitet / feudalizm / seniorWpisz odpowiednie wyrazy, aby powstały zdania złożone.. Chcą zwiedzić ZamekDopasuj wyrazy z ramki do podanych definicji.. ZADANIE 2.. Przestepczošé Dopasuj czasowniki z ramki do ich definicji.Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie numerując wyrazy z ramki (nie przepisuj definicji).. Steve s sister on a boat this summer.Zastosuj w zdaniach frazeologizmy tak, by wykazać się znajomością ich znaczenia , nie podając przy tym definicji.. tomatoes dress shirt username blogs biscuits Food: _____ , _____…Przykładowe zadania ortograficzne, które mogą pojawić się w części II konkursu 1.. Spróbuj nazwać obrazki.. Pod każdym pytaniem uzupełnij krótką odpowiedź.1 Dopasuj wyrazy z ramki do odpowiednich kategorii..

Następnie odwróć karty i powtórz zdania.

zdania.. Czytanie tekstu napisanego różną czcionką.. W puste miejsca wstaw ż lub rz, następnie uzasadnij poprawność ich użycia porzez .. Uzupełnij zdania partykułą "nie" pisaną łącznie lub rozdzielnie: .. Do wyrazów i wyrażeń dopisz właściwe a) skróty .Dopasuj wyrazy polskie do angielskich: Zadanie 2.. Uzupełnić zwroty wyrazami: make, play lub ride i wpisać całe do zeszytu.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 .. Z rozsypanki wyrazowej (karta pracy ,, Przykładowe zdania do ułożenia") ułóż wypowiedzenia.. -str.95 zad.7 - Dopasuj problemy zdrowotne do definicji.. 3 str. 232 - ustnie).. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 .kl VIII: 5 czerwca 2020r.. A teraz możesz pozwiedzać wirtualnie pozostałe atrakcje turystyczne Londynu wracając doUzupełnij zdania i powtórz je.. KARTA PRACY 1. np. mebel - komoda, fotel, szafa; droga - ; ptak - ; róża - ; krzew - ; dom - ; sportowiec -.. Niespodziewanie zadzwoniono do mnie z firmy.pisowni wyrazu, dopisuje wyrazy pokrewne, przysłowia, wyrażenia i związki frazeologiczne do danego wyrazu, jak i do słów z rodziny wyrazów.. Praca dla chętnych Ułóż hasła do krzyżówki, której hasłem pionowym będzie wyraz MITOLOGIA.. Przykładowe rozwiązanie: droga - autostrada, pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź:13) Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zasłoń kartką i uzupełnij luki w zdaniach..

Poniżej zamieszczam przykładowe karty pracy.

Emi Maks, wraz z rodzicami, wyjeżdżają do Warszawy.. Uzupełnij wyrazy odpowiednią spółgłoską miękką, a następnie wpisz wyrazy w właściwe miejsca w tabeli .Choroby i ich objawy Dopasuj wyrazy z ramki opisujqce problemy zdrowotne do poniŽszych ilustracji.. Wpisać do zeszytu nazwy czynności pokazane na obrazku.. b) Samolot wylądował punktualnie.. Gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe.. Dopasowywanie słów do wzorca graficznego, np.: "Przyporządkuj odpowiednie wyrazy do rotate.Uzupełnij wyrazy brakującymi samogłoskami, a następnie dopasuj te wyrazy do definicji.. Zdanie oznajmujące:.. 2.Przeczytaj wyrazy i uporządkuj je tak, aby powstało zdanie .Do każdego podanego wyrazu dopisz kilka wyrazów o treści bogatszej.. Jest 1 extra wyrażenie.. Przeczytaj i odpowiedz na pytania.. - wyjść, jak Zabłocki na mydle; - salomonowy wyrok;Zawierają one opracowywane wyrazy w klasie II.. Ich zadaniem jest utrwalenie poznawanych zasad ortograficznych.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Natalia idzie z przyjaciółmi na koncert.. (3) 3.1 Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt