Liczebniki język polski klasa 6

Pobierz

JĘZYK POLSKI KLASA VI SP.. Czas trwania: 2 x 45 minut Cel główny: poznanie rodzajów liczebników Cele szczegółowe: Uczeń: - potrafi wskazać liczebnik w tekście, - rozpoznaje liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe, zbiorowe i nieokreślone, - .Liczebnik główny jeden w liczbie pojedynczej ma formy rodzaju męskiego ( jeden ), żeńskiego ( jedna) i nijakiego ( jedno ).. Lekcja 89: "W poszukiwaniu życiowych mądrości" - powtórzenie.J.. b) dwa drzwi.. Liczebniki do 100 Koło fortuny.. Zastąp liczby odpowiednimi formami liczebników: A.. "Warto czytać książki".Liczebniki wielokrotne i zbiorowe.. Uczniu, do tej pory liczby kojarzyły Ci się głównie z lekcjami matematyki.. Liczebniki zbiorowe.LICZEBNIKI PORZĄDKOWE.. dwieście czternasty.. wujków uczestniczyło w tej olimpiadzie.. Proszę wpisać słowami odpowiednie formy liczebników.. Celownik (C.). Brakuje mi jeszcze .5 haseł.Liczebniki zbiorowe - prawidłowe odczytywanie Koło fortuny.. Klasa 6, temat: "Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem" Jerzy Harasymowicz, W marcu nad ranem.. b) główne, porządkowe i zbiorowe.. Wpisywanie: średnie.. dwóch, siedemnastu, tysiąca.. Podkreśl rzeczowniki własne (3pkt) .. 6. dwóm, siedemnastu, tysiącowi.. Ostatnia dekada (czyli.. *dziesięć* lat) To dla Was pasmo samych sukcesów w życiu osobistym - życzymy, aby.. (nie wiem) Zadanie 2: Dwudziestą - liczebnik porządkowy..

Język polski .

Liczebniki - karta pracy ucznia.. piętnasty.. c) główne i zbiorowe.. polski SP / Klasa 5 polSP / Szkoła podstawowa.. Szkoła podstawowa klasa: V autor: Irmina Żarska blog autorki - kliknij Dzięki tej lekcji: 1.. Narzędnik (N.) dwoma, siedemnastoma, tysiącem.. Zapraszam Cię do świata liczebników!. Liczebniki porządkoweKlasa 5 Klasa 6 Polski Liczebniki zbiorowe Brakujące słowo wg Aniagaudy język polski Liczebniki Połącz w pary wg Dagmarak2013 Rosyjski Liczebniki Teleturniej wg Aleksandragolko Klasa 5 Liczebniki Ustawianie w kolejności wg Kasiador1 Klasa 1 Klasa 2 Matematyka Liczebniki - powtórzenie Koło fortuny wg Paniodpolskiego1 Poziom A1 Polski jako obcyĆwiczenia - liczebniki 1.. DŁUŻSZA FORMA WYPOWIEDZI PISEMNEJ - praca powinna zawierać minimum 180słów.. pięćdziesiąt.. tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć.. Komponenty wyświetlamy 33 mln razy dla 1,5 mln użytkowników miesięcznie.J.. Wpisywanie: łatwe.. 4.Bohaterka usiadła: a) na kamieniu b) na ziemi c) na pniu drzewa 1p.. Wpisywanie: trudne Rzeczownik odliczebnikowy..

Umiemy polski.

Strona główna.. wg Polaczkove.. "Samochód jest tylko nowinką" - zapewniał w (1907) .. śr. klasa 2 szk.. - np. pięcioro dzieci, szesnaścioro prosiąt itp.LICZEBNIK - SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI (KLASA V) 1.. Rzeczownik odliczebnikowy.. )Liczebniki porządkowe - Nauka online, test, obszerny zbiór przykładów .. klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 klasa 7 klasa 8 klasa 1 szk.. Liczebniki porządkowe.. Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.Klasa 6 liczebnik - Materiały dydaktyczne Klasa 6 liczebnik Kontynenty i Oceany na świecie Rysunek z opisami wg Sandrazyk2000 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Geography przyroda klasa 4 dział 6 Rysunek z opisami wg Smajkiewiczm przyroda liczebnik Brakujące słowo wg Lucjapevensie Klasa 6 Słówka - unit 6 - klasa 1 Połącz w pary wg Captainmarvel9563SPRAWDIAN Z LICZEBNIKA (kl. VI) 1.. Uczniu, liczebniki zbiorowe to typ….. Lekcja powtórzeniowa .. dwa tysiące dwudziesty drugi.. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej wyrażenie: miły przyjaciel .. Uporządkuj liczebniki (4pkt) Jedenasta, sześć, ośmioro, pół, dwadzieścioro, osiem, półtora, drugi, Liczebniki główne: Liczebniki porządkowe: Liczebniki zbiorowe:Szkoła podstawowa Język polski E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia..

wg Meluapaniodpolskiego.

czworga, trzech, tysięcznego, zerówka, jedenaście, jednorożec, tona, dwadzieściorga, Trójmiasto, ćwierć, pierwszoklasista, ósmym, piętnaście, troje, sześciokąt, dziewiętnastej,Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi.. Wpisywanie: trudne Liczebniki porządkowe.. podstawowa .3.Nieznajome: a) tańczyły wokół ogniska b) dokładały do ognia c) piekły ziemniaki 1p.. 3) Liczebnik porządkowy mówi o. a) kolejności.przykłady liczebników.. siededziesiąt siedem.. Liczebniki główne od 1 do 4 łączą się z rzeczownikiem w mianowniku (np. 1 samochód, 2, 3, 4 samochody ).. Dziesięć - liczebnik główny.E-podręcznik Słowa z uśmiechem.. MoŜesz mi pomóc w rozwiązaniu krzyŜówki?. Ćwiczenia powtarzające i utrwalające wiadomości dotyczące liczebnika dla uczniów klasy VI.. Na torcie były .3 świeczki.. Tematy.. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM III.. - oznaczają kolejność, np. piąty itp. c) ułamkowe (ile?). troje trzy Wpisywanie Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.. Biernik (B.) dwa, siedemnaście, tysiąc.. cztery, czwarty, jedenasty, dziesiąta, trzydziesty trzeci, osiem,siódmy, dziewięć, sto, dwieście dwadzieścia dwa, .. j) Moja ciocia ma (42).lata.. Liczebniki zbiorowe (kl.5) Brakujące słowo.1.. Wołacz (W.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIGO.. Wpisywanie: średnie.. Miejscownik (Ms.) dwóch, siedemnastu, tysiącu..

Spotkanie z liczebnikiem.

sto cztery.. Fonologia Morfologia Ortografia Interpunkcja Składnia Leksykologia Dowcipy Lektury .PODZIAŁ LICZEBNIKÓW a) główne (ile?). Kobieta w wianku pytała bohaterkę: a) skąd przybyła i dlaczego b) skąd przybyła i gdzie zmierza c) dlaczego przyszła i czy długo pozostanie 1p.. E-poradnik nauczyciela.. Czas na omówienie ich również pod kątem gramatycznym.. Przyporządkuj liczebniki do odpowiedniej grupy.. Życzymy Wam *sto* lat.. LA KLASY 6 SZKOŁY POSTAWOW J. Temat: One dwie, nas troje, a jeden cel - liczebników podboje!. 2) "2 drzwi" odczytamy jako: a) drugie drzwi.. Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Polski gramatyka.. Przepisz zdanie, zastępując datę liczebnikami.. Poznam podstawowe informacje na temat liczebnika.. Polski jako obcy liczebniki.. Od 5 wzwyż liczebniki główne łączą się z dopełniaczem (np. 5, 6, 7 samochodów ).Uporządkuj liczebniki.. śr. klasa 3 szk.. POLSKI KL. VI Odmienne części mowy 1.. Zapoznajcie się z informacjami zawartymi na prezentacji.1) Liczebniki dzielimy na.. a) porządkowe i główne.. 6.Zadania 1: Jesteście ze sobą już ćwierć wieku (czyli.. *dwadzieścia pięć* lat).. Liczebniki porządkowe.. Rzeczownik odliczebnikowy.. - oznaczają liczbę, np. pięć itp. b) porządkowe (który, -a, -e z kolei?). Mianownik (M.). Przećwiczę poprawne stosowanie różnych typów liczebników.. Wpisywanie: łatwe.. Liczebniki zbiorowe (pluare tantum) Test.. Matka kupiła prezenty dla każdego ze swoich (4) ………………………………………………………………………….. Bitwa pod Grunwaldem odbyła się 156.. Scenariusz lekcji: Jerzy Harasymowicz, W marcu nad ranem.. Czytaj dalej.. dwudziesty ósmy.. dzieci.. Liczebnik Liczebnik główny i zbiorowy trudne Liczebnik główny i zbiorowy Tam stoją _ psy.. ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE II.. Rzeczownik odliczebnikowy.. Liczebniki główne.Liczebniki - karta pracy ucznia.. W zeszłym tygodniu byliśmy na .2 koncertach.. B. Moich (6) …………………………………………………………………………………….. Język polski .. - oznaczają część całości, np. pół, półtora, jedna trzecia itp. d) zbiorowe (ile?). dwa (koty), siedemnaście (dziewczyn), tysiąc (mężczyzn) Dopełniacz (D.). Z podanych wyrazów wybierz liczebniki i wpisz je do odpowiedniej grupy.. c) dwoje drzwi.. śr. klasa 4 szk.. karta pracy, klasy 4-6, liczebniki, zbiorowe, liczebnik, scenariusz lekcji, scenariusze, podstawowa.. Mamy ponad 160.000 użytkowników..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt