Opis przypadku zawał mięśnia sercowego

Pobierz

Choroby Serca i Naczyń.. Pełny tekst: Zawał mięśnia sercowego ściany dolnej - opis przypadku, Paweł Musiał - Studia Medyczne 4/2014- W przypadku COVID to zapalenie mięśnia sercowego może mieć ostry przebieg, czyli dochodzi do ostrej niewydolności serca.. W ostatnich latach znacznie wzrosła częstość występowania, co jest związane między innymi z późnym macierzyństwem, rozwojem technik rozrodu wspomaganego pozwalającego na zajście w ciążę kobietom starszym oraz zwiększoną zapadalnością na choroby wieńcowe przez kobiety.Zawał mięśnia sercowego u kobiet w ciąży jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim.. Planowanie, realizacja i ocena działań opieki pielęgniarskiej .Problemy pielęgnacyjne oraz założenia procesu pielęgnowania pacjentów z zawałem mięśnia sercowego.. jeśli zawał przebiegał bez powikłań.. W przypadku pojawienia się obrzęku płuc spuszczenie nóg z łóżka w celu odciążenia serca.. Zawał serca jest to obumarcie części mięśnia sercowego w następstwie jego niedokrwienia, zwykle wskutek ostrej niedrożności tętnicy wieńcowej.. Jest to upośledzenie zaopatrywania w krew mięśnia sercowego.. Proces pielęgnowania chorego z zawałem mięśnia sercowego na26 wybranym przykładzie 29 8.1.. Strony.. Zawał serca stwierdzamy dopiero wtedy, gdy dojdzie do martwicy, faza wcześniejsza często nazywana jest stanem przedzawałowym.Wydaje się, że każdy chory "na serce" powinien posiadać wystarczającą wiedzę o objawach, które towarzyszą zawałowi mięśnia sercowego..

Przebieg zapalenia mięśnia sercowego.

Zanim przejdziemy do wskazówek, dotyczących pierwszej pomocy w przypadku zawału serca, warto przypomnieć, czy on w ogóle jest.. 5.1 Opis przypadku.. Profilaktykę dzieli się również na strategię populacyjną, mającą za zadanie nie dopuścić u osób zdrowych do choroby, oraz na strategię dużego ryzyka, stosowaną u osób z licznymi czynnikami ryzyka zawału.. Rozdział 5 Proces opieki pielęgniarskiej chorego z zawałem mięśnia sercowego- studium indywidualnego przypadku.. Niedokrwienie to prowadzi do martwicy (obumarcia .zawał mięśnia sercowego, postępowanie przedszpitalne, studium przypadku: słowa kluczowe w j. angielskim: myocardial infarction, pre-hospital procedure, case study: wydział: instytut / zakład / katedra: Wydział Nauk o Zdrowiu: typ: praca licencjacka Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna i ma na celu niedopuszczenie do kolejnego zawału.. Każda komórka kontaktuje się z kolejną poprzez sieć połączeń - tak właśnie przekazują sobie one nawzajem sygnały do rytmicznych skurczów (bicia serca).. Arytmia to jedno z najczęstszych powikłań po zawale serca.. Przyjęto, by zawałem nazywać każdy epizod martwicy mięśnia sercowego spowodowany niedokrwieniem, niezależnie od rozmiarów.mięśnia sercowego o etiologii wirusowej, charakte-ryzującego się uniesieniem odcinka ST, naśladującym zawał serca u młodych mężczyzn przyczyniły się do powstania teorii o dobrze rokującym odrębnym ze-spole klinicznym [12]..

Opis przypadku.

gdyż zwiększa on zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i pogłębia martwicę.. Nasilenie objawów chorobowych oraz rozległość zawału serca są różne i zależą od wielkości "zatkanego" naczynia.Opis pozycji.. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej serca (obok nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i .W artykule przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny, u którego rozpoznano ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST, czyli zawał mięśnia sercowego, w tym przypadku ściany dolnej.. Kardiolodzy uważają, że jeżeli odpowiednio wcześnie rozpoznamy objawy zawału, chory ma duże szanse na uratowanie mięśnia sercowego.W tej sytuacji kluczowy jest czas, ponieważ pacjenci, u których rozpoczęto leczenie w ciągu tzw. złotej godziny (pierwsza godzina od wystąpienia objawów) mają najlepsze rokowania.Definicja zawału mięśnia sercowego.. W 2000 r. ogłoszono wspólne stanowisko European Society of Cardiology i American College of Cardiology, w którym przedstawiono propozycje nowej definicji zawału serca.. Ostre niedokrwienie mięśnia serca w drugim lub trzecim trymestrze ciąży częściej obserwowane jest u ciężarnych po 33 r. życia [3].. U kobiet młodszych do zawału mięśnia sercowego dochodzi zwykle we wczesnym okresie po porodzie [3].1..

Opis przypadku -gromadzenie danych 29 8.2.

Podsumowanie Bibliografia Wykaz tabel i rycinZawał mięśnia serca.. Ciągle jednak występuje zbyt duże opóźnienie pomiędzy pierwszymi objawami a rozpoczęciem leczenia (czas, jak to już wcześniej zostało wspomniane, jest bardzo ważnym czynnikiem .Zawał serca (mięśnia sercowego), a właściwie ostry zespół wieńcowy, spowodowany jest nagłym ograniczeniem przepływu krwi przez tętnice wieńcowe.. Tętnice wieńcowe, czyli naczynia doprowadzające krew do mięśnia sercowego, zwykle są dwie - większa lewa oraz mniejsza - prawa.. [[ranking]] Czynniki ryzyka zawału serca Czynniki ryzyka chorób .Zawał mięśnia sercowego- ostra, groźna choroba sercowa w której powstaje obszar martwicy mięśnia sercowego w wyniku jego niedotlenienia.. Przebieg, objawy i rokowania są bardzo różne, zależne głównie od przyczyny, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, zdolności obronnych jego układu immunologicznego, a w mniejszym stopniu wieku i płci.Zawał mięśnia serca bez uniesienia odcinka ST - opis przypadku Acute coronary syndromes - Part I No ST elevation myocardial infarction - the case report Katarzyna Korzeniowska1, Irmina Wietlicka2, Edyta Szałek3, Anna Jabłecka1 1 Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w PoznaniuZawał mięśnia sercowego u kobiet w ciąży jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim..

W innym przypadku czas powrotu do ...2.

W trakcie zawału dochodzi do obumarcia pewnej części mięśnia sercowego.. Krew, która nie może swobodnie przepływać, nie dostarcza do mięśnia dostatecznej ilości tlenu, a to prowadzi do martwicy niedotlenionego fragmentu serca.Zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI) jest stanem spowodowanym niedokrwieniem mięśnia sercowego.. Pomiar wagi oraz intensywności obrzęków udokumentowanie parametrów.. Zawał mięśnia sercowego, zawał serca, potocznie atak serca (łac. infarctus myocardii) - martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem wskutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do serca.. Tom 9, Nr 6 (2012) Typ artykułu.. Niedokrwienie mięśnia sercowego jest najczęściej wywołane ograniczeniem przepływu krwi przez tętnice wieńcowe, czyli niewielkie tętnice zaopatrujące serce w tlen i składniki odżywcze.. 2.Założenia procesu pielęgnowania chorego z zawałem mięśnia sercowego.VIII.. Wnioski.. Statystyki dotyczące zawałów są wręcz druzgocące.Istotą zawału mięśnia sercowego jest znaczne zwężenie lub zamknięcie tętnicy wieńcowej przez blaszkę miażdżycową albo narastający na niej skrzep.. W ostatnich latach znacznie wzrosła częstość występowania, co jest związane między innymi z późnym macierzyństwem, rozwojem technik rozrodu wspomaganego pozwalającego na zajście w ciążę kobietom starszym oraz zwiększoną zapadalnością na choroby wieńcowe przez kobiety.Zaburzenia rytmu serca.. Ostry zespół wieńcowy naśladujący zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego imitujące zawał — opis dwóch przypadków .. Zawał mięśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego (obok: nagłej śmierci sercowej, dławicy sercowej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca czyli tzw .Opis przypadku 56-letni chory zgłosił się do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej o charakterze ucisku występującego podczas najmniejszego wysiłku, okresowo także w spoczynku.. Dlatego też ważna jest edukacja pacjentów na temat tego, jakie mogą być pierwsze objawy niedokrwienia mięśnia sercowego w przypadku jego wystąpienia - edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i samokontroli.Celem pracy było rozpoznanie problemów pacjenta po przebytym zawale mięśnia sercowego NSTEMI i .Zawał mięśnia sercowego u kobiet ciężarnych występuje raz na 10 000-30 000 ciąż [1, 2].. Nasilenie dolegliwości (przez ostatni rok ból dławicowy występował zazwyczaj po dużym wysiłku fizycznym, nigdy w spoczynku) wystąpiło około 2 .Pacjent z zawałem mięśnia sercowego wymaga szybkiego postępowania przedszpitalnego oraz szybkiej interwencji.. To potoczne określenie, które często rozumiane jest jako obumarcie komórek mięśnia sercowego (stan niedokrwienia serca).. Obowiązującym schematem jest postępowanie według algorytmu MONA (M - morfina, O - tlen, N - nitrogliceryna, A - kwas acetylosalicylowy).Zawał serca często poprzedza tzw. stan przedzawałowy.. Cały mięsień sercowy stanowi integralną całość.. 5.2 Problemy pielęgnacyjne i ich realizacja.. Występuje on na skutek niewydolności wieńcowej.. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie będziemy obserwować u pacjentów pewne ślady po przebyciu zapalenia mięśnia sercowego nawet skąpoobjawowym albo objawy niewydolności serca, która może się pojawić po tygodniach, a nawet po kilkunastu .Pracę kończy wykaz lektur na których opierałam się.. Choremu należy zapewnić spokój i dostęp świeżego powietrza.. tytuł: .. Pomiar RR, tętna, SpO2, gazometrii i udokumentowanie uzyskanych wyników.. Zapewnienie efektywnej hospitalizacji (odpoczynek, spokój, wyciszenie) 4.. 2012-08-01 .Ból w zawale serca jest jego charakterystycznym objawem występującym w środkowej części klatki piersiowej.. [13] opisali przypadek zapalenia mięśnia sercowego wywołane-Zawał serca czy zapalenie mięśnia sercowego?. Przyczyną dolegliwości w ostrym zespole wieńcowym jest zawsze niedokrwienie mięśnia sercowego.Zawał serca - czym jest?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt