Sprawozdanie z półrocza nauczyciela stażysty

Pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań tam określonych.. Napiszcie porządne sprawozdanie z każdego półrocza a potem tylko połączycie je w całość metodą kopiuj - wklej i będziecie mogli skupić się na prezentacji, czy też opisie i analizie wybranych wymagań.Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego?. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela .Mar 31, 2022Kiedy będziecie kończyć staż podziękujecie im za to.. Dzień Mycia Rąk - cały czas pamiętamy o zagrożeniach chorobami.. Współpraca z opiekunem stażu.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.. roku do 30 czerwca 201?. za drugie półrocze 2017/2018 r. szkolnego.. roku.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaCzęściowe sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela mianowanego Agnieszka Gębuś..

Zabieramy się za sprawozdanie.

Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Musi go dostarczyć waszemu dyrektorowi w terminie 14 dni od dnia zakończenia przez Ciebie stażu.. Święto Drzewa i jesienne pejzaże.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Międzybrodzie Żywieckie Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - § 8 ust.. 2 pkt.. Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z .nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym 2011/2012 Mój staż jako nauczyciel stażysta rozpoczęłam dnia pierwszego września 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Mikołowie - Mokrem.. Najpierw oczywiście tworzymy stronę tytułową, tak samo jak w przypadku naszego planu.. W trakcie pierwszego półrocza 2009/2010 roku uczestniczyłam w wewnątrz przedszkolnych, a także .Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę wszystkie wymogi konieczne do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego..

Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego.nauczyciela mianowanego.

oraz przyjacielskich rad zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego w zawodzie nauczyciela.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Bezpieczne korzystanie z komputera.. Stopień realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.. W trakcie jego trwania od września do końca stycznia (I półrocze) realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego.Jun 16, 2020poniższe sprawozdanie zawiera przedstawienie przebiegu realizacji zaplanowanych zadań, wynikających z wymagań kwalifikacyjnych ujętych w planie rozwoju, do których należało: poznanie zasad organizacji i funkcjonowania placówki; umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły oraz umiejętność …Poniżej przedstawiam sprawozdanie z wykonanych działań w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego, obejmujące okres od 1 września 200?. Posiadane kwalifikacje: doktor nauk .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr: Data dodania: 2010-05-26 21:33:09 Autor: Natalia Dołomisiewicz: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I semestr..

Białystok Sprawozdanie półroczne z awansu na nauczyciela dyplomowanegoSprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty mgr Kingi Kowalskiej Pracę w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie rozpoczęłam 1 września 2006 roku, w drugim roku pracy w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam swój staż nauczycielski.Dzień Nauczyciela.. Zadania dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela wspomagającego koncentrują się na udzielaniu wsparcia uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną (słabe widzenie i niepełnosprawność intelektualna lekkiego .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….Sprawozdanie za okres: 1.09.2016 - 1.01.2017 r. Z dniem 1 września 2016r.. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kontynuuję w (nazwa placówki) w (miejscowość) ..

Tylko dopisujemy, że jest to sprawozdanie, a nie plan: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY3 days ago Imię i nazwisko: dr Rafał Korczak.

Wspólnie z opiekunką przeanalizowałyśmy treść: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) znowelizowane przez Ministra Edukacji .Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ MARZEC 2015 - IV Szkolny Konkurs Czytelniczy Lekturomaniacy - relacja z przebiegu konkursu na zamieszczona na stronie WWW szkoły; - Wizyta Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty - p. Grażyny Przasnyskiej - przygotowanie we współpracy z p. KatarzynąW terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. §7 ust.. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez panią dyrektor.Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2016r.. Po dwóch czy trzech latach trudno odtworzyć to co robiło się w trakcie stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt