Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 r

Pobierz

Sytuacja ta zaczęła się zmieniad w związku z przemianami politycznymi i gospodarczymi rozpoczętymi w 1989roku.Kl.7 Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 r. publ.. Przedstawienie rozwoju przemysłu i zmian w tej dziedzinie gospodarki na Górnym Śląsku oraz w aglomeracji łódzkiej.. 4.Rolnictwo i przemysł Polski , Klasa 7 Nowa edycja , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl Ważne relacje: Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 r. , 3.Informacje do lekcji - Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.. Sprawdzian dostępny w plikach 2 Warunki rozwoju rolnictwa.. Mar 14, 2021Zmiany struktury organizacyjnej, modernizację technologii produkcji.. Zmiany w strukturze zatrudnienia po roku 1989 były bezpośrednio spowodowane restrukturyzacją przemysłu.. Filmy.. Produkcja roślinna.. Pojawił się dział marketingu.. To była trudna przemiana dla wielu zakładów.. Nie znano zasad konkurencji na wolnym rynku.Największy odsetek zatrudnionych w przemyśle był w roku 1989.. 146 - 150 Karta pracy.. Nowoczesna,Temat lekcji: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 r. na strukturę zatrudnienia Szkoła z TVP: klasa 7 Geografia, Lekcja 3, 13.05.2020Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia..

6 Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 r. 136 - 139 Karta pracy.

Wskutek przemian politycznych i gospodarczych struktura zatrudnienia uległa dużym zmianom.. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na .Feb 18, 2021Opisz zmiany w polskim przemyśle, jakie zaszły po 1989 roku oraz ich wpływ na strukturę zatrudnienia w Polsce.. Jest t o trend charakterystyczny dla całej Polski.. Następnie zapoznajcie się z tematem lekcji w podręczniku s. 184-186, a także możecie jej wysłuchać na stronie:1.. Jedne zakłady upadały, inne likwidowano.. Nastąpił spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie, a wzrosło zatrudnienie w usługach.Mar 12, 2021Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia Po II Wojnie światowej w Polsce głównie rozwijał się przemysł, a szczególnie przemysł ciężki, w tym.Temat lekcji: Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 roku.. DRAFT.XX wieku struktura zatrudnienia w Polsce była w miarę wyrównana - w rolnictwie, przemyśle i usługach pracowało po ok. 1/3 ludności.. Uzupełnij schemat przedstawiający etapy rozwoju przemysłu w Polsce po II wojnie .Przyporządkuj wymienione cechy gospodarki Polski, w tym przemysłu, do okresu przed 1989 i po 1989 roku.. Produkcja zwierzęca.. Postępujące od tamtego czasu zmiany najbardziej wpłynęły na poziom zatrudnienia w rolnictwie i usługach..

Omówienie zmian w strukturze zatrudnienia.

Przed 1989 r. Możliwe odpowiedzi: 1. przestarzałe technologie, 2. nowe technologie, 3. deindustrializacja, 4. działania według zasad rozwoju zrównoważonego, 5. produkcja nie dostosowana do potrzeb konsumentów, 6. przemysł obciążający środowisko naturalne, 7. przedsiębiorstwa .Quiz - Quizizz.. 140 - 142 Karta pracy.. a) Gospodarka centralnie sterowana b) Gospodarka rynkowa Kl.7 Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 r. publ.Mar 4, 2021Feb 14, 2021Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 r., plik: zadania-do-tematu-35-wplyw-zmian-w-przemysle-na-strukture-zatrudnienia-po-1989-r.html (text/link) Planeta Nowa Zaloguj się Załóż kontoZmiany gospodarcze po 1989 roku Po 1898 roku w Polsce rozpoczęła się transformacja gospodarcza i ustrojowa.. Wpływ zmian gospodarczo-politycznych po 1989 na strukturę zatrudnienia.. Nastąpił spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie, a wzrosło zatrudnienie w usługach.. Brakujące słowo wg Stafima Polski Konflikty na świecie po 1989 roku Test wg Galosl390 Klasa 8 Historia6.Zmiany struktury zatrudnienia: Zmiany systemu gospodarczego, restrukturyzacja przemysłu- unowocześnianie, spowodowały, że udział tego sektora w strukturze zatrudnienia w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej zmniejszył się na rzecz usług..

Był przerost zatrudnienia.

Przykladem jest centrum handlowe wybudowane w Kato- wicach na terenie bylej kopalni Gottwald.Zmiany w strukturze zatrudnienia po roku 1989 były bezpośrednio spowodowane restrukturyzacją przemysłu.. Teleturniej wg Zdrojanka Klasa 7 Geografia Zmiany w przemyśle Niemiec kl.6 Odkryj karty wg Mnapierala Zmiany 1989 -1990 w funkcjonowaniu państwa polskiego.. Sprawdzian wiadomości.. Zredukowano zatrudnienie i ograniczono przywileje socjalne.. W rolnictwie zatrudnienie do dziś systematycznie spada i jest to dobra tendencja.. Dla wielu państwowych zakładów jedyną szansą była prywatyzacja.. 143 - 145 Karta pracy.. Wpływ zmian gospodarczo-politycznych po 1989 na strukturę zatrudnienia.. XX wieku w wielu regionach Polski zdecydowana większośd osób pracowała w przemyśle.. Przypomnijcie sobie wiadomości na temat struktury zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki - wykres str.108.. W 1989 r osoby pracującePO 1989 roku w naszym kraju zaszly Skutkiem restrukturyzacji przemyslu byla likwidacja wielu nierentownych kopalni, hut oraz powiqzanych z nimi zakladów.. Obecnie w dawnych miejscach ich funkcjo- nowania powstajq miçdzy innymi centra kulturalne i handlowe..

Wpływ zmian gospodarczo-politycznych po 1989 na strukturę zatrudnienia.

DRAFT.wykazuje wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej Przeczytaj uważnie treść z podręcznika s. 184-186, zaobserwuj zdjęcia i wykresy.. — Jasne.zmiany w zatrudnieniu w związku z transformacją gospodarcząa) Gospodarka centralnie sterowana b) Gospodarka rynkowa 14) Jaki rodzaj gospodarki funkcjonował w Polsce po 1989 roku?. Treść.. Wykonaj zadania.. W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie.. Wpływ zmian gospodarczo-politycznych po 1989 na strukturę zatrudnienia.. Katarzyna 19319 14 Polub to zadanie Po II wojnie światowej do końca lat 80-tych XX w. w Polsce rozwijał się przemysł ciężki (górnictwo, hutnictwo, energetyka).Quiz - Quizizz.. Zaczęły obowiązywać zasady wolnego rynku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt