Wypełniony arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu

Pobierz

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!. Arkusz obserwacji zajec innych niz dydaktyczne.doc (204.50 KB) 3. wykaz podręczników 2021/2022.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Plik wypelniony arkusz obserwacji zajec w przedszkolu.pdf na koncie użytkownika gglobot • Data dodania: 4 lut 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.I.. Liczba stron w dokumencie: 4.. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.. Wkład prowadzącego w doskonalenie warsztatu pracy: 4.. Plan lekcji (scenariusz) w punktach: 12.. Odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.. HOSPITACJA Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia: Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na umiejętność kluczową Umiejętności opanowane ( proszę wstawić "+") Umiejętności częściowo opanowane (proszę wstawić ,,+") Do 1.2 - współdziała z innymi dziećmi, przestrzega reguł i zasad działania +Cele obserwacji: (np.: umiejętności nauczyciela w zakresie wspierania aktywnościtwórczej dzieci na zajęciach plastycznych): Elementy podlegające obserwacji w zakresie pracy nauczycielaARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA Dorota Gruchała GRUPA - IV- czterolatki ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ- I. metodycznym Dobór typu lekcji, metod i środków dydaktycznych do celów lekcji.Arkusze obserwacji Pliki do pobrania 1..

Arkusz obserwacji zajęć - przedmiotu.

Ocena lekcji (stopień zrealizowania celów, mocne i słabe strony lekcji)*: 13.. Nauczyciel realizuje sztywno z góry założony plan lekcji, wprowadza modyfikacje reagując na zachowanie uczniów, dostosowując się do czasu pozostałego do dyspozycji.3.. Stronę drugą rozpoczynają zapisy z rozmowy przedhospitacyjnej, w której dyrektor: zapoznaje się z charakterystyką klasy, do której się udaje.Plik arkusz hospitacji.doc na koncie użytkownika tu_iza • folder arkusze obserwacyjne • Data dodania: 4 mar 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.edukacyjny przebiega zgodnie z oczekiwaniami, czy działania edukacyjne nauczyciela są skuteczne.. Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem.. Tempo lekcji (intensywność pracy).. Metody nauczania:Przykładowy arkusz po przeprowadzonej obserwacji Poleć znajomemu Dyrektor placówki w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki.. Pobierz (doc, 55,5 KB) Podgląd treści WZÓR NR 1 ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ Data realizacji:.2. ..

W arkuszu obserwacji dodaje (zapisuje) swoje spostrzeżenia, refleksje.

Ostatnia aktualizacja: 5 Styczeń 2022.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.. Stopień przygotowania nauczyciela do lekcji jest: wysoki, przeciętny, niski.. Jana Pawła II w Czechach.. Przygotowanie środków dydaktycznych i posługiwanie się nimi.. Praca pod względem .. Na stronie pierwszej nanoszone są informacje, które raczej komentarza nie wymagają.. Arkusz-do-prowadzenia-obserwacji.doc (48.50 KB) 2.. 1, dyrektor przedszkola we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust.. Umiejętność swobodnego wypowiadania się 4.. Dobór właściwych metod, pomocy dydaktycznych, itd.. WSTĘPNE KRYTERIA OBSERWACJI LEKCJI: Cel/e lekcji: poziom a. przedstawienie i uzasadnienie celów lekcji; b. poprawność doboru treści do założonych celów; c. stopień realizacji założonych celów; d. dobór typu lekcji, metod i środków dydaktycznych do celów lekcji.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.11.. Poznawanie i rozumienie siebie i świata Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.Arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu; Wiadomości związane z hasłem "arkusz hospitacji zajęć w przedszkolu" Arkusz hospitacji diagnozującej..

Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.

Typ placówki: szkoła ponadpodstawowa.. 1, w szczególności: analizuje dokumentację przebiegu nauczania, obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności .I.. Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne; wdrażanie do utrzymania ładu i porządku 3.. Nabywanie umiejętności poprzez działanie Wspieranie samodzielnych działań dziecka.4.. Zajęcia pokazowe nt. Karta obserwacji oddzialu przedszkolnego.doc (225.50 KB) 1a.. Typ placówki: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ Rodzaj/nazwa imprezy Nauczyciele przygotowujący uroczystość/imprezę Uczniowie biorący udział w uroczystości(klasa/liczba) Termin i miejsce odbycia uroczystości/imprezy Odbiorcy - uczestnicy Uroczystość/impreza wynika z kalendarza imprez szkolnych / z inicjatywy n-li organizatorówUkład arkusza, formatu A3, jest zgodny z procedurą przebiegu większości hospitacji lekcji przedmiotowych.. :Title: ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ Author: Jurek Last modified by: Julia Created Date: 3/6/2013 12:09:00 PM Company: PRV Other titlesARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI (IMPREZ) SZKOLNYCH NAZWA UROCZYSTOŚCI (IMPREZY): DROGA POLSKI DO WOLNOŚCI - apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (11 Listopada) MIEJSCE UROCZYSTOŚCI - Szkoła Podstawowa im..

Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia w przygotowanym arkuszu obserwacji.

Organizacyjne umiejętności uczniów.. Arkusz obserwacji lekcji 1.0.doc (267.50 KB) 4a.W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.. Pobierz wzór arkusza po przeprowadzonej obserwacji!Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych pod kątem oceniania uczniów w szkole ponadpodstawowej - wychowanie fizyczne.. Autorefleksja i wnioski do dalszej pracy*: * Nauczyciel wypełnia po zrealizowanej lekcji - omawianie podczas rozmowy podsumowującej (podpis nauczyciela) Opracowanie: Dorota Suchacz ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - z .W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.. Styl prowadzenia lekcji ma charakter: oryginalny, odtwórczy, typowy.. Umiejętność poznawania i rozumienia siebie oraz swojego otoczenia 5.. XII.Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej obserwacji.arkusz obserwacji pracy pedagoga, obserwacja problemowa : arkusz obserwacji uroczystoŚci/imprezy szkolnej : arkusz obserwacji zajĘĆ dodatkowych : arkusz obserwacji zajĘĆ pozalekcyjnych : karta obserwacyjna zebrania z rodzicami : szkoŁa dla ciebie!. Strona główna » Dokumenty szkolne » Dokumenty do pobrania dla nauczycieli - część 2.. Kultura pracy, punktualność: Uwagi o konspekcie: Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Dbałość o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 6.Organizacja lekcji, prawidłowość przyjętych etapów.. Arkusz obserwacji godziny wychowawczej (GDW).doc (250.50 KB) 4.. Wprowadzanie i przestrzeganie zasad bhp.. Wnioski z obserwacji diagnozującej wykorzystuje się przy opracowaniu wyników i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej Przedszkola w danym roku szkolnym.Cele obserwacji: (np.: umiejętności nauczyciela w zakresie wspierania aktywnościtwórczej dzieci na zajęciach plastycznych): Elementy podlegające obserwacji w zakresie pracy nauczycielaZespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im.. Procedura obowiązuje od 13 września 2013 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt