Sprawozdanie na dyplomowanego 2020 tabela

Pobierz

poz 2215, ze zm.), Rozdział 3aSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - Kadry i Płace w Oświacie.. karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego złożył dopiero 14 maja 2019 roku.. Jeśli jeszcze nie masz hasła dostępu do biblioteczki, zapisz się na mój newsletter.Poradnik zawiera sprawozdania uaktualnione pod katem nauczania zdalnego.. Prezentacja znajduje się w BIBLIOTECZCE.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskaniaSprawozdanie opisowe tworzysz opisując zadania podjęte w czasie trwania stażu.. Na bieżąco dokumentowałam osiągnięcia, realizując plan rozwoju zawodowego.. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU.. 2 pkt.. Jedno mogę Wam powiedzieć z całkowitym przekonaniem - musicie uzbroić się w cierpliwość, znaleźć spokojne miejsce do pisania oraz kilkanaście godzin wolnego czasu.. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA -.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY W TYM DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ..

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.

Możesz także pobrać prezentację przygotowaną do webinaru "Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?".. Wzór 38.. Nauczyciel, który 1 września 2020r.. Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu.uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Aby pobrać uaktualnione sprawozdania, .. Ten Poradnik jest przeznaczony dla osób, które zakończyły staż na dyplomowanego w 2020 r. lub zakończą go w roku 2021, lub w latach późniejszych (2022 itd.. Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie mojej pracy w okresie stażu, przedstawia stopień realizacji zaplanowanych przeze mnie zadań oraz zawiera .Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2020-07-22) Witam!.

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

CZAS TRWANIA STAŻU.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy: Ustawa z 26 stycznia 1982r.. w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, a zakończyłam 31 maja 2020 roku.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuWraz ze wzrostem kwoty bazowej od 1 września 2020 r. wzrosło średnie wynagrodzenie nauczycieli, które stanowi odpowiedni procent tej kwoty i wynosi dla: nauczyciela stażysty - 100%, nauczyciela kontraktowego - 111%, nauczyciela mianowanego - 144%, nauczyciela dyplomowanego - 184%.1.3.. Możesz także rozpisać je na kolejne lata szkolne zupełnie pomijając wymagania czy powinności.sprawozdania • AWANS ZAWODOWY • pliki użytkownika barabell przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na dyplom fizyka informatyka technika plastyka matematyka.doc, Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego polski hist i wf.docSprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków: 2020: 1.28.09: 1 raz w roku: raz w roku do 5 marca 2021 r. z danymi za rok 2020: 22.02.2021: 05.03.2021: KFT-1: Sprawozdanie z działalności klubu sportowego: 2020: 1.30.01: co 2 lata: Co 2 lata do 25 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 rSerwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies..

09.2002 - 30.05.2005).Uwaga, można oddać sprawozdanie w formie tabeli!

W dobrej wierze i z tytułu chęci pomocy pragnę podzielić się z Wami swoim sprawozdaniem z awansu na nauczyciela dyplomowanego.Najlepiej nie zwlekać z tym i złożyć sprawozdanie już na początku czerwca, ponieważ dyrektor na wystawienie oceny dorobku zawodowego ma 21 dni od daty otrzymania sprawozdania a dokumentację wraz z wymaganymi dokumentami, tzw "teczką" należy złożyć do 30 czerwca, jeśli chcemy podchodzić do dyplomowania w czasie wakacji i otrzymać podwyżkę związaną z nowym stopniem już od września.Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Na końcu sprawozdania dodajcie punkt Podsumowanie stażu!. 1 pkt 3) Wiesława Paszek nauczyciel Przedszkola Publicznego Nr 9 w Głogowie Staż na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy (1.. Jeśli potrzebujesz wsparcia pomocy w tym zakresie- konsultacje ze mną znajdziesz tu.. poz.2215).WPROWADZENIE.. Zamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna.. Określiłam posiadane zasoby wiedzy, umiejętności i możliwości dotychczasowych osiągnięć zawodowych.Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2020/21..

Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Bez tego ani rusz.Zakończenie stażu w 2018 r. a złożenie sprawozdania w 2019r.. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań .Nauczyciele kończący staż na nauczyciela dyplomowanego, w trakcie sporządzania dokumentacji dla komisji, mają czasem problem ze sformułowaniem "opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Pytanie: Nauczyciel mianowany zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 21 listopada 2018 roku.. Co dalej z jego awansem?. Spróbuję to Państwu w skrócie wyjaśnić.DYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.docSPRAWOZDANIE Z REALIACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO MAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (§ 9 ust.. Gwarancja aktualności poradników.. NAZWA SZKOŁY -.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO dotyczy § 8 ust.. Możesz więc te działania opisać zgodnie z tym jak zaplanowałaś i rozpisałaś swój plan rozwoju.. Mapa witryny.. Wszystkie w/w działania ułatwiły mi sporządzenie niniejszego sprawozdania.. O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. STANOWISKO PRACY.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. NawojowaSprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego Mieczysław Góralski; Sprawozdanie na nauczyciela mianowanego Anna Bielewicz-Dubiec; Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego Anna Cichońska; Sprawozdanie nauczyciela dyplomowanego Maria Brzozowska; Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego Kinga Bruździak; Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego z odbytego stażu na mianowanie Marzena MerkwaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia technicznePrzedstawiam Państwu prezentację na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt