Rozdział vi karta pracy blok wschodni w latach 60 i 70

Pobierz

Mała stabilizacja - notatka ; 7a.. Mała stabilizacja; 7.. Kryzys i upadek komunizmu w Europie 2.Blok wschodni (blok komunistyczny, blok sowiecki, blok socjalistyczny, państwa socjalistyczne, kraje komunistyczne, Ostblok, demoludy) - potoczne określenie grupy komunistycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej pod dominacją Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie zimnej wojny ().blok wschodni w latach 60. i 70.. Wiek XX dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.W latach mojego dzieciństwa dominowała w myśli humanistycznej meto-dologia poszukująca społeczno-historycznej genezy wszelkich zjawisk.. Wiek XX ZP , Historia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTitle: Microsoft Word - 2.. Wiek XX (Historia) 23 sierpnia 2013 Babiańska Helena Liceum i Technikum, Sprawdziany.. W moich medycznych kartach zdrowia przekładało się to na zapis informacji o pocho-dzeniu społecznym, statusie materialnym rodziny, warunkach mieszkaniowych,Temat 6.. Rządy Nikity Chruszczowa a) sukcesy ZSRR w podboju kosmosu -Blok wschodni w latach 60. i 70 str. 293 - 299 Blok wschodni w latach 60. i 70.. Blok wschodni - notatka Author: Lena Created Date: 4/24/2017 8:59:00 PMRozdział IV: Polacy w latach II wojny światowej.. Treści nauczania ..

5 - Blok wschodni w latach 60. i 70.

5 Blok wschodni w latach 60. i 70 (10.10) (10.4) (10.7) .. - przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej,Blok wschodni w latach 60. i 70.. Droga ku wspólnej Europie Droga ku wspólnej Europie str. 270 .. Były elementem zimnowojennegoKarta pracy "Blok wschodni w latach 60. i 70.". Rządy Edwarda Gierka Podsumowanie Rozdział VII - Upadek komunizmu - świat w nowej epoce 1.. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych.. Świat w latach 20-ych XX w.: Sytuacja międzynarodowa w latach 20-ych - notatka ; Temat 8.. Blok wschodni.. Lekcja powtórzeniowa.. Scharakteryzuj rządy Nikity Chruszczowa w latach 60. i 70. w dniach 15-28 października 1962 na Kubie.. Droga ku wspólnej Europie.. Temat 8.. Rozpoczął też negocjacje, których celem było ograniczenie zbrojeń.. Włochy.. Doprowadziło to do częściowej poprawy stosunków z państwami Zachodu, jednak Związek Radziecki konkurował z nimi w różnych dziedzinach.. / ZSRR i Czechosłowacja.. Motywy tych działań niewiele miały wspólnego z poezją i romantycznymi wizjami.. Rządy Chruszczowa ZSRR pod rządami Breżniewa Josip Broz Tito Dysydenci Doktryna Breżniewa Leonid Breżniew KRYZYS KUBAŃSKI Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS PODBÓJ KOSMOSU WYŚCIG ZBROJEŃ Józef Stalin Nomenklatura partyjna 1957 SPUTNIKPoznać przeszłość.. Sytuacja międzynarodowa..

Blok wschodni w latach 60. i 70.

Przemiany społeczne i kulturowe lat 60 Przemiany społeczne i kulturowe lat 60 str. 300 .. Rozdział VII Upadek komunizmu - Świat w nowej epoce str. 323 - 360 Upadek komunizmu .Daleki Wschód po II wojnie światowej 3.. Podstawowym celem polityki Chruszczowa stało się ponowne włączenie Jugosławii o obozu państw komunistycznych podporządkowanych Moskwie Sytuacja w ZSRR: podczas XX Zjazdu KPZR zadecydowano o możliwości pokoju między dwoma wrogimi blokami.W dalszymBlok wschodni w latach 60. i 70 Blok wschodni w latach 60. i 70. str. 293 - 299 Blok wschodni w latach 60. i 70.. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.. Blok wschodni w latach 60. i 70.BLOK WSCHODNI W LATACH 60.. ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ.. Były elementem zimnowojennego wyścigu, jednymTest Mała stabilizacja, 7.. Zwycięstwo faszyzmu: Włochy - zwycięstwo faszyzmu - notatka Polska i świat w II połowie XX wiekuBlok wschodni w latach 60. i 70.. Przedstaw przyczyny i skutki kryzysu kubańskiego 3. wymień główne założenia doktryny Breżniewa 4.. Pamiętasz pewnie, że w 1953 roku, po śmierci Stalina, władzę w ZSRR objął Chruszczow.. Minęło jeszcze wiele lat, zanim człowiek rzeczywiście ruszył na jego [tj. Księżyca] podbój.. DZIAŁ VII.TEMAT: BLOK WSCHODNI W LATACH 60.I 70.. Blok wschodni w latach 60. i 70. działań niewiele miały wspólnego z poezją i romantycznymi wizjami..

Odbudowa powojenna ...Temat : Blok wschodni w latach 60. i 70.

Temat 7.. Wydarzenia 1968 r. w Polsce - notatka roz.. Książka nauczyciela do klasy pierwszej dołączana do podręcznika "Poznać przeszłość.. Przemiany Społeczne i kulturowe lat 60.. Omów wydarzenia, które rozegrały się w Czechosłowacji w 1968r.. Motywy tych.. 209 kB Karty pracy Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Wiek 20" (w tym testy i sprawdziany oraz klucze odpowiedzi ): Klasa 1.. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Minęło jeszcze wiele lat, zanim człowiek rzeczywiście ruszył na jego [tj. Księżyca] podbój.. Chcesz wiedzieć więcej - pracuj z .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. - notatka roz.. Mała stabilizacja 8.. Był spowodowany tajnym rozmieszczeniem.Karty pracy (11) Scenariusze lekcji (5) Sprawdzanie wiedzy Klucze odpowiedzi (2) Testy (2) Zobacz wyniki (20) Filtruj materiały .. Karta pracy "Blok wschodni w latach 60. i 70.". Wyścig w kosmosie.. Polska i swiat w II polowie XX wieku.. Szczególnie widoczny byłJednak w czerwcu 1956 r., podczas spotkania obu przywódców, musiał się on pogodzić z faktem, iż Jugosławia będzie niezależna od ZSRR..

Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.

System wersalski.. ZSRR POD RZĄDAMI BREŻNIEWA Podstawowym celem polityki Chruszczowa był ponowne włączenie Jugosławii do obozu państw komunistycznych podporządkowanych Moskwie.. Ważne pojęcia: ZSRR pod rządami Nikity Chruszczowa- I sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w latach ; na XX Zjeździe KPZR skrytykował rządy Stalina i kult jednostki; rywalizował z USA w zakresie zbrojeń .Start studying Historia VI.. Poziom: VI.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Przeczytaj rozdział VI.5.. 5.Poznać przeszłość.. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60 Przemiany społeczne i kulturowe lat 60 str. 300 - 305 Przemiany społeczne i kulturowe lat 60Blok wschodni w latach 60. i 70.. Polityka Chruszczowa, co prawda zakładała pokój istniejących bloków wschodniego i zachodniego, lecz nie oznaczała rezygnacji z wprowadzenia komunizmu na całym świecie.. Karta pracy.. Rozwój ekonomiczny w pierwszych latach po I wojnie światowej : Tworzenie polskiej gospodarki - karta zadań ; Temat 7.. W latach 60.ROZDZIAŁ VI - POLSKA I ŚWIAT W II POŁOWIE XX WIEKU.. Amerykańscy astronauci Neli Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin i Michael Collins (misja kosmiczna Apollo 11) zostają pierwszymi ludźmi na księżycu.. Rządy Edwarda Gierka.. Podręcznik : s. 9 ï-299.. Mała stabilizacja podręcznika Poznać przeszłość.. Blok wschodni w latach 60. i 70.. Zwróć uwagę na : charakterystykę rządów Chruszczowa, najważniejsze etapy podboju kosmosu, skutki kryzysu kubańskiego, charakterystykę rządów Breżniewa, interwencję państw UW w Czechosłowacji, skutki wyścigu zbrojeń.. Temat 6.. Blok wschodni w latach 60. i 70 Blok wschodni w latach 60. i 70. str. 293 - 299 Blok wschodni w latach 60. i 70.Blok wschodni w latach 60. i 70 / Blok wschodni w latach 60. i 70. test > Blok wschodni w latach 60. i 70.. Połączenie na orbicie dwóch pojazdów kosmicznych.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Błagam pomocy!. Rozpad systemu kolonialnego 4.. Sytuacja w ZSRR .. Rozdział VI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt