Wybierz właściwe uzupełnienia a b lub c zapisz odpowiedzi w zeszycie

Pobierz

Zapisz do zeszytu temat lekcji.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Następnie uzupełnij luki 5-8 w wiadomości e-mail zgodnie z treścią tekstów.. Podczas erupcji wulkanu na powierzchnię ziemi wydostają się gazy, popioły oraz lawa/ magma.. a) książka znajdująca się na półce nad biurkiem ma A/B energię potencjalną grawitacji względem biurka niż względem podłogi.. (0-1) Pole podstawy walca jest równe , a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy.. W tym ćwiczeniu musisz podać prawidłową formę czasownika, uwaga osoby są wymieszane, masz 1, 2, 3 osobę w liczbie pojedynczej.. 3 tak jak w przykładzie.. Nie przepisuj całych zdań.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 - strona 79Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Następnie posłuchaj i sprawdź.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Otwórz podręcznik na str. 65.. - Zadanie 4: Matematyka wokół nas 6.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 2.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród .Dokończ zdanie.. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami.. 3 Przeczytaj tekst.. Zapisz nazwę elementu oznaczonego strzałką i wyjaśnij jego funkcję.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. (Możesz zapisać wszystko w postaci takich dymków jak w książce) poniedziałek, 16.11.2020r.A/104- uzupełnij zdania czasownikami z ramki w odpowiedniej formie ..

Wybierz właściwe uzupełnienie: A, B lub C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

KROK 2.. Uzupełnij zdania.Wybierz właściwe liczby spośród A i B oraz Ci D. Zakreśl literę A, B, C albo D.. 2015-05-09 07:56:54 Uzupełnij luki w zdaniach 2011-03-16 22:34:344 Wybierz wyrazy lub napisz własne odpowiedzi, tak aby powstały prawdziwe zdania o tobie.. Wykonaj zad.. Wybierz a, b lub c.. D. Kończyny przednie przekształcone w skrzydła.. W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.Zad 3.. Zakreśl Literę A, B albo C .. mieli natomiast do wyboru napisanie opowiadania lub .Wybierz właściwe uzupełnienie każdego zdania spośród oznaczonych literami A-C.. Praca na dwie lekcje 11.05. i 13.05.B.. Zad 4. wykonaj ćwiczenie on line.. W XVII wieku.. Wybierz ilustrację, na której symbolem F2 oznaczono siłę reakcji działającą wtedy, gdy ktoś próbuje przesunąć działając na nią siłą F1.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Paweł zawiesił na żyrandolu napompowany balonik, a następnie potarł go wełnianym szalikiem.. CD 1.03Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Pole trójkąta BED jest równe A.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (3.1-3.5) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą.. KROK 3.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 1-5.. 2 Na ilustracji przedstawiono układ oddechowy ptaka..

Wysokość tego walca ...Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Rowy oceaniczne powstają w miejscu oddalania się od siebie / podsuwania się pod siebie płyt litosfery.Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: Wybierz a), b) lub c).. Poproś .Zad.3 Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki.. 4 Przeczytaj scenki z zad.4 z podręcznika i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C).. Nie możesz otworzyć okna w pociągu.. E/90 Przeczytaj tekst The story of the hamburger (historia hamburgera) i wybierz właściwą odpowiedź, zapisz w zeszycie.. Angielski jedno zdanie.2aa2 b C. Zakreśl literę A, B lub C.Przeczytaj tekst.. 1699 roku pokój w Karłowicach zakończył wojny Polski ze/z (3.). najsłynniejszym konfliktem polsko-szwedzkim była wojna zwana (2.). Poprawne zdania zapisz w zeszycie.. B. an alternative event to .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. _____ _____ 3 Uzupełnij zdanie.. Weź kartkę A4 i na niej rozwiąż zadania: Zadanie 1.. Półki D. podłogi.Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. Kości wypełnione powietrzem.. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Wybierz właściwe określenia spośród podanych .B..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Wykonaj zad.. C/104- w każdym zdaniu jest jeden błąd (żle użyte this, that, these, those), popraw go.. Dokończ zdanie.. PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Napisz w zeszycie, gdzie .Wybierz właściwe uzupełnienia zdania.. 1.Teraz zapisz w zeszycie treść III zasady dynamiki.. D/104- uzupełnij zdania zaimkami.. 15% liczby a można zapisać w postaci .Testing spot W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B albo C), zgodną z treścią ilustracji.. Zadanie 6.. Możliwych jest kilka poprawnych rozwiązań.. Nie przepisuj całych zdań.. Uzupełnij poniższe zdanie.. Zawarty w. Powtórzenie materiału z rozdziału 7.. Praca domowaPrzeczytaj teksty 1. i 2.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. (0-4) Dla każdej z opisanych sytuacji 6.1.6.4. wybierz właściwą reakcję.. b) jej energia potencjalna grawitacji względem C/D jest równa zero.. Jedną z głównych przyczyn wybuchu wojen z Rosją było/były (1.). Suma trzech kolejnych liczb naturalnych, z których pierwsza jest oznaczona lite ­ rą n, jest równa A. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Jeżeli igła ustawi się biegunem północnym w stronę elektromagnesu, będzie to oznaczało, że zbliżonoją do bieguna A/B, ponieważ bieguny C/D się przyciągają.Zapisz zdania w zeszycie, do każdego zdania dopisz reakcję z zad.. 16 3 Zadanie 20.. Wszystkie luki są ponumerowane..

Napisz odpowiedzi w zeszycie.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Zakreśl literę A, B lub C.- 6.1.. A. mniejszą B. Większą C.. Naucz się słownictwa z dwóch tematów Vocabulary 1.B.. Wybierz właściwe uzupełnienia zdania: Gdy Paweł zbliżył do balonika wełniany szalik tą częścią, którą pocierał balonik, balonik został A / B szalika, ponieważ C/D/E.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Na powierzchni ziemi nad ogniskiem trzęsienia ziemi znajduje się epicentrum / hipocentrum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt