Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych

Pobierz

Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.. 2 Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 20.. 1.2 Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia 15.. Akumulatory żelowe W tym typie akumulatora płynny elektrolit zastąpiony został specjalnym żelem powstałym z wymieszania kwasu siarkowego z krzemionką.3 Spis treści 1.. Posiadamy dane techniczne 0 modeli samochodów dla 87 marek.Badania techniczne pojazdów dzieli się na: badania okresowe, badania dodatkowe i badania co do zgodności z warunkami technicznymi.. 2 4 6 Transport wodny śródlądowy 1 5 7 Transport lotniczy 2 6 8 Transport morski 2 7 9 Transport intermodalny 2 8 10 Charakterystyki użytkowania środków transportu 1 9 11 Charakterystyka techniczna pojazdu Charakterystyka techniczna samochodu to zbiór danych, dzięki którym możliwe jest porównanie właściwości technicznych danego auta z właściwościami innego auta.. - Akty Prawne .. maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tych pojazdów samochodowych przez producenta lub połowy ich masy własnej powiększonej o 75 kg, .. charakterystyki świateł wymienionych w § 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia, takie jak: .Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym..

Charakterystyki techniczne pojazdów samochodowych.

1 10 Własności trakcyjne pojazdów samochodowych Wiadomości wstępne.. 1.3 Identyfikacja pojazdów - tabliczki znamionowe i numer VIN 19.. Określenie PKD dla warsztatu samochodowego.. PODZIAŁ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie .CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych.. 1.5 Sprawdzenie wiadomości 18.. Mechanik pojazdów samochodowych, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych osób w zakładzie, może swoją pracę wykonywać indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym pod nadzorem brygadzisty.Zakres zadań: - usuwanie awarii oraz kontrola stanu technicznego pojazdów samochodowych - serwis i wymiana opon Wymagane: -komunikatywna znajomość języka niemieckiego -wyuczony zawód mechanik samochodowy Oferujemy: - stawkę 8,00 - 9,00 euro netto na rękę/h - zakwaterowanie gratis (bardzo dobre warunki!). Kwalifikacja: MG.18.. 1 9 Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych Podsumowanie - ćwiczenia i test kontrolny.. Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych odstawy prawne wykonywania zawodu Opis zawodu i stanowiska pracy technika pojazdów samochodowych Ogólna charakterystyka wymagań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych Zadania zawodowe technika pojazdów samochodowych odstawa programowa kształcenia w .Technik pojazdów samochodowych to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany na rynku zawód dla osób interesujących się motoryzacją, konstrukcją i eksploatacją pojazdów samochodowych..

Charakterystyka techniczna pojazdu samochodowego 1.

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.. Dane techniczne to rzeczowy dział zawierający szczegółowe informacje na temat samochodów - konkretne dane i liczby.. .Zawody: mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych.. Kwalifikacja: M.12.. Jeśli warsztat samochodowy będzie prowadził również działalność w zakresie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodów należy dodatkowo wykazać PKD 45.32.Z.Zawód: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.. 1.5 Własności trakcyjne pojazdów samochodowych 26W motoryzacji jest powszechnie stosowany w niemal wszystkich rodzajach pojazdów, m.in. w samochodach osobowych, ciężarowych, motocyklach, czy ciągnikach.. Długość pojazdu (a) - odległość pomiędzy skrajnymi punktami pojazdu, mierzy się ją równolegle do jego osi.. Identyfikacja pojazdu 4.. Autor: Seweryn Orzełowski.. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu mamy wpisane zaledwie parę szczegółów: rodzaj .Charakterystyka techniczna pojazdów to zbiór informacji pozwalających porównać właściwości techniczne różnych typów pojazdów.. Poszczególne modele, z podziałem na generacje i wersje nadwoziowe są tutaj - można powiedzieć - rozłożone na czynniki pierwsze..

1.4 Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 23.

2.1 Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów 20.. Moduł 1 Klasyfikacja pojazdów samochodowych 1.. Obciążenia statyczne pojazdu.Dane techniczne samochodów - wybierz dowolne auto i sprawdź jego wymiary, osiągi, zużycie paliwa i wiele innych parametrów.. Rok dopuszczenia: 2018.. Obejmuje ona podstawowe wymiary i masy pojazdu itp. Najważniejsze parametry techniczne pojazdów.. 2.1.1 Rodzaje tarcia 219) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych; 10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.. Ten kierunek kształcenia daje możliwość gruntownego poznania budowy, działania oraz nowoczesnych metod diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów .Charakterystyka statyczna - dotyczy postaci, której cechy charakteru, poglądy pozostają niezmienne.. Rok dopuszczenia: 20141.1 Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych 9 1.2 Zadania i ogólna budowa układów konstrukcyjnych podwozia 15 1.3 Identyfikacja pojazdów - tabliczki znamionowe i numer VIN 18 1.4 Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 23 1.5 Własności trakcyjne pojazdów samochodowych 26Transport samochodowy.. Podział pojazdów samochodowych 2.. 621.432:629.02(075) Podręcznik poświęcony podstawom budowy, obsługi, diagnozowania i naprawy silników spalinowych pojazdów samochodowych.1.4 Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych 17 1.5 Sprawdzenie wiadomości 18 2 Podstawy eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 20 2.1 Ogólne wiadomości o procesie zużywania się pojazdów i ich elementów 20Z reguły usługi związane z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych prowadzone są z wykorzystaniem odpowiedniej, nierzadko wysoce specjalizowanej, infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) lokowanej w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych oraz nieobojętnym wpływem na środowisko naturalne.Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia..

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Podstawowy PKD dla warsztatu samochodowego to: 45.20.Z.. Charakterystyka dynamiczna materiału Publikacje Pracowników.. Data wydania: 2008 (wydanie 21) W książce podano wiadomości dotyczące eksploatacji, obsługi i organizacji napraw pojazdów samochodowych w małych warsztatach, a także w zakładach naprawczych obsługujących przedsiębiorstwa przewozowe.Jeżeli interesujesz się motoryzacją, jej rozwojem, najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu na kierunku Technik pojazdów samochodowych.Mechanik samochodowy to mechanik maszyn, który specjalizuje się w serwisie pojazdów.. Ilość stron: 368.. Wstęp 5 2.. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń: 1) lokalizuje uszkodzenia zespołów ipodzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych WSiP 39.90zł.. Wszystkie z tych danych są jednoznacznie zdefiniowane, aby porównania były uczciwe.Charakteryzowanie budowy pojazdów samochodowych 723[04].Z1.01 .. − wyszuka ć z katalogów dane charakterystyki techniczno-eksploatacyjnej pojazdu, .. technicznej, obowi ązków kwalifikacyjnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych, zwi ązanych z ich eksploatacj ą,1 8 Klasyfikacja i identyfikacja pojazdów samochodowych Charakterystyka techniczna pojazdów samochodowych.. Część kwalifikacji: 1.. Charakterystyka statyczna.. Zasadą jest, że okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się co roku (z pewnymi wyjątkami), przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji albo od dnia przeprowadzonego badania.1.. Ze względu na rozwijający się rynek pojazdów mechanicy mają coraz węższe specjalizacje, zajmują się tylko wybranym typem pojazdów (pojazdy rolnicze, ciężarowe .w zakresie badań oraz przeglądów technicznych pojazdów.. .Technik Pojazdów Samochodowych sobota, 19 kwietnia 2014.. - zatrudnienie na niemieckich .1.1 Podstawowe definicje i podział pojazdów samochodowych 9..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt