Kryteria oceny rozprawki maturalnej poziom rozszerzony

Pobierz

Mija czwarty z kolei dzień egzaminów maturalnych.. Koncepcja jest częściowo sprzeczna z utworem, jeśli jedynie we fragmentach (lub fragmencie) znajduje potwierdzenie w tekście.. Maksimum C C B Zadanie B E A C Zadanie 3.. Przedmiot: Język polski.. Więcej o kryteriach oceny rozprawki argumentacyjnej z Informatora CKE.Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach: - zgodność z poleceniem - spójność i logika wypowiedzi - zakres środków językowych - poprawność środków językowych.Plansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt.. Na rozwiązanie zadań zdający ma 170 minut.. Kolorem szarym oznaczono zapisy, których nie ma w wymaganiach egzaminacyjnych w 2021 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., Załącznik nr 2: Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.Kryteria oceny wypracowań na poziomie podstawowym W ocenie wypracowań maturzystów za najważniejsze uznano te kryteria, które dotyczą rozwinięcia tematu; one też określają specyfikę poszczególnych form wypowiedzi.. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania.Hej!. Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych..

Ocena wypracowania maturalnego - poziom rozszerzony.

- 18 pkt - uzasadnienie trafne, szerokie i .Poziom IV.1 - dla kontynuujących naukę ZAKRES ROZSZERZONY.. Za tę część możesz uzyskać 26 punktów.. Charakteryzując Makbeta, określ, na czym polega tragizm postaci.. Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym 147I TREŚĆ - ocena rozwinięcia tematu w wypracowaniu maturalnym - poziom rozszerzony.. Abiturienci zmierzyli się dziś z językiem polskim na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.. Poziom podstawowy Próbna Matura z PRM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Uzasadnienie stanowiska Oceniając pracę pod względem uzasadnienia stanowiska, bierze się pod uwagę, czy jest ono trafne, czy jest szerokie i czy jest pogłębione.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.Kryteria oceny wypracowania maturalnego z polskiego.. Co marzenie senne mówi o bohaterce.. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. Teraz gdy wiecie już wszystko o zasadach punktowania prac, możemy tylko życzyć powodzenia na maturze :)Matura 2019..

Poradnik maturalny - poziom rozszerzony .

Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt.. W nowej formule trzeba napisać wypracowanie w formie wypowiedzi argumentacyjnej lub interpretacji porównawczej.. Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego - poziom rozszerzony Kryteria oceniania odpowiedzi Kryterium treści: Temat 1.Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią- zana z tematem, pozostałe kryteria (spójność i logika wypowiedzi, zakres środków językowych, poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.Wstęp 7 Wstęp Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 jest podzielony na dwie części.. Porównaj obrazy młodego pokolenia.Ocena pod względem kryterium treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe oraz poprawność językowa) są identyczne, niezależnie od tematu wybranego przez zdającego.. Poniżej publikujemy Egzamin maturalny z języka angielskiego - poziom rozszerzony Kryteria oceniania odpowiedzi Kryterium treści: 3 Temat 1.CZĘŚĆ PISEMNA, POZIOM PODSTAWOWY Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego składa się z dwóch części: testu i wypracowania..

... czy czyta go jedynie na poziomie dosłownym.

Dziś uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka .W nowej formule egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 r. abiturient otrzymuje między innymi zadanie napisania rozprawki problemowej.. Termin: Rok 2015 maj - matura, główny termin.. Matematyka, polski, angielski, biologia, chemia, geografia, WOS .Matura 2015 z języka polskiego - poziom rozszerzony.. Sprawdza się tu umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego, czytania ze zrozumieniem oraz pisania wypracowania (rozprawka, esej).. Mój kurs online: Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .Język polski, matura 2015 - poziom rozszerzony - tematy, kryteria oceny.. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi!. polecamy także: • opis matury z języka polskiego • testy maturalne z polskiego na poziomie podstawowym • język polski - zadania maturalne ze wskazówkami.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?. Łącznie za test i wypracowanie można uzyskać 70 punktów ( 20 za część testową i 50 zaArkusz na poziomie rozszerzonym zawiera jedną część.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu..

Poziom podstawowy i rozszerzony, lata 2005-2019.

Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym 139 Załącznik 3. zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, sprawdzane umiejętności, rodzaje zadań oraz skale ocenianiaKryteria oceny rozprawki oraz interpretacji utworu poetyckiego • A = 0 punktów → BCDEFGH = 0 • A = 3 punkty, B = 0 → CDEFGH = 0 • Mniej niż 250 słów → punkty za A, B i C • Rzeczowy błąd kardynalny dyskwalifikuje pracę -zdający otrzymuje 0 punktów.. Na poziomie podstawowym: w przypadku rozprawki problemowej - sformułowanie1 Vademecum Język polski KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony nowa vademecum MATURA 2015 JĘZYK POLSKI zakres podstawowy i rozszerzony KOD WEWNĄTRZ Zacznij przygotowania do matury już dziś Listopad 2014 Przykładowy plan interpretacji porównawczej Podane tu odpowiedzi są wyłącznie przykładową, a nie jedyną poprawną realizacją zadań.Maturalne arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.. Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisu nieliczne błędy językowe 3 pkt 2 pkt liczne błędy językowe 2 pkt 1 pkt bardzo liczne błędy językowe 1 pkt 0 pkt.Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A. Punktacja rozprawki maturalnej.. Wypracowanie maturalne: Dwa obrazy prowincji.. 2 Zadanie 6.. Maksimum C D B A B Zadanie C B B A Zadanie E A D C 1.. II.Posted in rozprawka maturalna przykład.. Ocena pod względem treści jest powiązana z tematem, pozostałe kryteria (kompozycja, bogactwo językowe .. maturalnej.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Wypracowania maturalne: Dramat zwykłych ludzi.. NIE MA PUNKTÓW ZA KOMPOZYCJĘ I JĘZYK!Język polski.. W niej również można dokonać wyboru zadania.. CZĘŚĆ PIERWSZA (1.1.-1.3.). Poziom: rozszerzony.Jeśli chcecie przeczytać cały informator maturalny, znajdziecie go tutaj.. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.. Warto przypomnieć podstawowe zasady realizacji tego zadania, czyli porady dla zdających egzamin.POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt