Uzupełnij zdania wpisując odpowiednią formę czasownika was lub were was the weather good yesterday

Pobierz

Wyjątkiem jest czasownik "to be".. Wpisz poprawnie wyraz po angielsku: Brainy 6 - Unit 5 test.. [zdanie z konstrukcją bezokolicznikową] Czasowniki umożliwiające stosowanie konstrukcji bezokolicznikowych w stronie biernej to: say, consider, understand, report, think, expect, believe, suppose.. Na przykład:(Helen/ study) yesterday afternoon?. PrzykładyPast Simple: czas przeszły prosty.. Odmieniamy go następująco w czasie Simple Past: I was.. Mianowicie z pierwszą i trzecią osobą liczby pojedynczej używamy czasownika was, a we wszystkich pozostałych przypadkach were.. Wpisz czasowniki w nawiasach w formie przeszłej.. Język angielski.. 1.J.angielski - Dziecinnie Prosty :-).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Kiedy go używamy czasownik jest w formie bezokolicznika, czyli bez -ed i II formy.Do konstrukcji zdania twierdzącego potrzebujemy odmienionej formy czasownika to be w czasie przeszłym (was/were) i czasownika z końcówką -ing.. Strona poświęcona nauce j. angielskiego - tłumaczenie w sposób prosty i zrozumiały zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców :-) Brainy 6 - Unit 5 test DRAFT.Engbook to portal umożliwiający naukę języka angielskiego na różnych poziomach..

1.Uzupełnij zdania wpisując odpowiednią formę czasownika avoir lub être.

Osoba + was/were + czasownik-ing + reszta zdania She was reading a book.Stosujemy natomiast czasownik z końcówką -ed lub II formę bezpośrednio po who.. Kiedy w czasie PRESENT SIMPLE dodajemy ING i można powiedzieć np. I like knowing (wiem że głupie zdanie ale chcę wiedzieć ;p) i jak powiedzieć po ang I TAK DALEJ.. Wpisz odpowiednią formę czasownika zwrotnego podanego w nawiasie.. Dopasuj rodzaj i liczbę przymiotnika.. Uwaga: W zdaniach dotyczących przeszłości, w których jedna czynność jest uprzednia względem drugiej,Ex 3 - Uzupełnij zdania wstawiając: You must lub you mustn't.. Oferujemy ćwiczenia gramatyczne i leksykalne oraz zbiory ćwiczeń maturalnych.3 Zakreśl właściwą formę.. Ex 4 - podane w nawiasach przymiotniki zamień na przysłówki.. U żyj.. 86 osób lubi to.. Ex 7 - W zdania a-d wstaw should lub shouldn't, następnie dopasuj je do dolegliwości (1-4) Ex 8 - wyrazy z nawiasów wstaw w odpowiedniej formie.. 4.Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika "być" w czasie Past Simple, czyli was, were, wasn't, weren't.. My best friend and I (6) …….. at home aloneZDANIA PRZECZĄCE z czasownikiem was/were: W zdaniach przeczących w czasie przeszłym po odpowiedniej formie czasownika "be" (was/were) dodajemy wyraz not ..

8.Uzupełnij zdania wpisując odpowiednią formę czasowników w nawiasach.

wstaw odpowiednią formę czasownika posiłkowego avoir lub être i odpowiednią formę p.. Tom .. a good pupil.past simple - czasownik be Aby utworzyć zdanie z czasownikiem be w czasie przeszłym, użyj formy was lub were , np.: I was on a shopping trip last week.. Reguła wygląda następująco: I, he, she, it - was.. Pytania z czasownikiem have zazwyczaj przybierają formę did.. Spójrzmy na poniższą tabelkę.. Strona poświęcona nauce j. angielskiego - tłumaczenie w sposób prosty i zrozumiały zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców :-)Jak stworzyć formę czasu przeszłego angielskiego czasownika to be.. .Kiedy w czasie PRESENT SIMPLE dodajemy ING i można powiedzieć np. I like knowing (wiem że głupie zdanie ale chcę .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Jednym z najbardziej typowych elementów tego czasu, które sprawiają uczniom trudność jest nauka czasowników nieregularnych.. Wybierz poprawną formę czasownika (wszystkie okresy warunkowe)!. !UWAGA!. Past Simple to czas przeszły prosty, czyli jeden z najczęściej używanych czasów w języku angielskim.. Wpisz formę przeszłą poniższych czasowników nieregularnych.. they were Do tworzenia pytań i przeczeń nie potrzebujemy operatora.2 Uzupełnij tekst..

Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w czasie Past Simple.

4 Uzupełnij każde zdanie czasownikiem should lub shouldn't oraz właściwymWpisz odpowiednią formę czasownika BYĆ - TO BE.. Przeczenie od have tworzymy za pomocą formy did, dodając do niej partykułę not lub formę skróconą/ściągniętą n't.. Zdania warunkowe - Conditional Sentences .Uzupełnij zdania słówkami: bon, meilleur, bien, mieux.. Czas Past Simple ma określone użycie i charakterystyczne dla siebie zwroty.J.angielski - Dziecinnie Prosty :-)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt