Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka epodręcznik

Pobierz

Obecnie żyjemy w okresie interglacjalnym (klimat umiarkowany), zwanym holocenem, który trwa już ok. 11,5 tys. lat.c)naturalne, spowodowane działalnością człowieka, społeczne.. Są one następstwem niedoskonałości urządzeń technicznych, błędów człowieka, naruszaniem przez niego równowagi biologicznej, a także celowego działania na szkodę innych.Zagrożenia związane z działalnością człowieka.. Wymieranie zachodziło nagle, jako skutek katastrof lub powoli, jako wynik antagonistycznych stosunków między populacjami.Drugą grupą zagrożeń są zagrożenia cywilizacyjne, a więc związane z działalnością człowieka.. Katastrofy i wypadki spowodowane działalnością człowieka.Opis zagrożenia Osuwiska wywołane są przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody (np. nasiąknięcie gruntu w wyniku intensywnych opadów deszczu, trzęsienie ziemi) lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie).Zagrożenia dla oceanów spowodowane działalnością człowieka 2009-01-11 16:03:47 Jakie zagrożenia dla życia w morzach i oceonach spowodowane są gospodarczą działalnością człowieka 2009-01-06 20:21:21Zmiany klimatyczne są naturalnym zjawiskiem.. - mgły - mrozy - grad - śnieg - lawiny .. b) Efekt cieplarniany (ocieplenie klimatu, burze tropikalne, podnoszenie się wód gruntowych)..

Inne zagrożenia spowodowane działalnością człowieka , Rozdział 2.

15 czerwca 2020 11działalności człowiek w coraz większym stopniu przekształca środowisko, ulegając również wpływom tego środowiska.. c) Dziura ozonowa (emisja freony, choroby oczu, promieniowanie UV).6.. Wybierz podmioty działające na rzecz zwalczania skutków zagrożeń: a)Straż pożarna.. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA Choroby cywilizacyjne Do chorób cywilizacyjnych można zaliczyć: 1.. Zagrożenia naturalne: a) Trzęsienia ziemi (ruchy płyt tektonicznych, fale tsunami).. Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian, które z upływem czasu powodują degradacje środowiska i zaczynają stanowić poważne zagrożenie.2.. Klimat jest kształtowany przez wzajemne oddziaływanie jej powierzchni i atmosfery, które ogrzewane są przez promieniowanie słoneczne o zmiennym natężeniu.. b) Wybuchy wulkanów (aktywność sejsmiczna, erupcja - lawa, gazy, pyły).Zagrożenie - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.. - skażenie wód i rzek - skażenie .temat : zagroŻenia zwiĄzane z dziaŁalnoŚciĄ czŁowieka.. c) Pogotowie ratunkowe.. INNE ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁANOŚCIą człowieka AWARIE, WYPADKI, KATASTROFY Dzielą się na: awarie, wypadki, katastrofy Celowe Nieumyślne WYPADEK AWARIA stan niesprawności obiektu występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie AWARIAKatastrofy spowodowane szeroko pojmowaną działalnością człowieka..

Zagrożenia związane z działalnością człowieka: ...

b)Policja.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.Nadzwyczajne zagrożenie środowiska.. c)społeczne.. poleca 83 % .. wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla w .. 84% Wpływ człowieka na działalność ekosystemu; Czas czytania: 6 minut.. W historii Ziemi wymieranie gatunków zdarzało się wielokrotnie.. Rodzaj powodzi, której główną przyczynę stanowią intensywne opady deszczu.. Można jedynie na pewien czas spowolnić lub zatrzymać ich rozwój.. Zagrożenia radiacyjne np. energia jądrowa, telefony komórkowe.. Choroby sercowo - naczyniowe: a) Nadciśnienie tętniczeZagrożenia związane z działalnością człowieka Działania ludzkie maja bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.. Jedna z kategorii podziału zagrożeń czasu pokoju.. Do listy tej dochodzą także tzw. choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca, alergie czy choroby układu krążenia.. Huragan wiejący powyżej 120 km/h (polska nazwa).-Katastrofy komunikacyjne np. kolejowe, drogowe.. Człowiek zagrożeniem dla różnorodności biologicznej .. ZAGROŻENIA SPOWODOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA - efekt cieplarniany .. ZAGROŻENIA NATURALNE - trzęsienia ziemi .. Praktycznie każdej działalności człowieka towarzyszą różnorodne procesy, czynności i materiały, które stwarzają zagrożenia dla człowieka i środowiska.. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: a) Zanieczyszczenie powietrza (spalanie paliw, związki siarki i fosforu, pyły toksyczne, metale ciężkie)..

Spowodowane to jest ...Przydatność 70% Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.

(07-05-2020 ) zapoznaj siĘ z tematem w podrĘczniku od str. 172-177 (do zagroŻenia cybernetyczne) praca domowa pytanie 1,2 str184 (podrĘcznik)Zagrożenia według źródeł ich pochodzenia mogą być podzielone na: - naturalne, spowodowane działalnością człowieka, społeczne., Najczęściej w Polsce mają miejsce zagrożenia naturalne takie jak: - obfite opady i powodzie., Społeczne organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa to m.in.: - OSP, WOPR, TOPR., Materiały łatwopalne można składować wyłącznie w .Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: 1.Zanieczyszczenie powietrza .. zdrowia i życia ludzi i zwierząt (skażenia, klęski żywiołowe awarie obiektów technicznych, powodzie pożary i inne zagrożenia) .. Przez nadzwyczajne zagrożenie środowiska rozumie się zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, nie będącym klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.- spowodowane działalnością człowieka.. Powszechnie wiadomo, że bez względu na porę dnia i roku, możliwe jest wystąpienie szeregu poważnych zagrożeń, których ofiarami mogą być mieszkańcy naszego miasta.. naturalne (np. klęski żywiołowe), związane z działalnością człowieka, a te dzielimy na: zagrożenia cywilizacyjne, np. choroby; zagrożenia destrukcyjne, np.Plik Zagrożenia wywołane działalnością człowieka na świecie.pptx na koncie użytkownika misiomaniaczka • folder Prezentacje multimedialne • Data dodania: 25 mar 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Jakie zagrożenia dla życia w morzach i oceanach spowodowane są gospodarczą działalnością człowieka?ZAGR.NATURALNE:powodzie(zimowe,roztopowe,letnie,sztormowe-cofki),wybuchy wulkanów, lawiny(błotne,śnieżne),trzęsienia ziemi (tektoniczne,wulkaniczne,zapadliska ..

Pożary, powodzie, mgły, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów to zagrożenia: a)spowodowane działalnością człowieka, b)naturalne.

generować oraz sposobu wpływania na inne dziedziny funkcjonowania ludzi, państwa, czy też innych krajów (np. zagrożenia militarne, czy też .. (głównie gospodarczą) działalnością człowieka, nieustannie postępującymMrozy to temperatury powietrza poniżej 0 st. C mogące spowodować odmrożenia, a nawet zamarznięcia ludzi, trudności w komunikacji i gospodarce.. Uszkodzenie maszyny lub innego urządzenia technicznego.. Wynika stąd konieczność stałego i systematycznego .1.8.1.Zagrożenia wywołane przez człowieka i zagrożenia naturalne .. 6.2.6.Choroby i ubytki słuchu spowodowane hałasem 6.2.7.Inne zagrożenia słuchu .. 7.6.1.Emisja kadmu do środowiska wywołana działalnością ludzką 7.6.2.Losy kadmu w organizmie ludzkimInne można zminimalizować, odpowiednio zabezpieczając się przed ich skutkami.. - powodzie .. Deszcze i śnieżyce to opady atmosferyczne w postaci kropel wody lub śniegu; obfite i długotrwałe, wraz z wiatrami lub mrozami, mogą by przyczyna zatopień lub zasp paraliżujących .Inne, jak AIDS, czy nowotwory to schorzenia nieuleczalne.. Jest ono naturalnym procesem, często towarzyszącym powstawaniu nowych gatunków (specjacji).. - kwaśne deszcze ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt